نتايج آرا فرم نظرسنجي

نظر شما در خصوص نحوه پیاده سازی این وب سایت چیست؟


عالی
42.86%(3)


خوب
14.29%(1)


متوسط
0%(0)


ضعیف
42.86%(3)


تعداد کل آرا نظرسنجی 7