۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ آبان
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور بانوان و خانواده دفتر بانوان و خانواده
صفحه اصلی
شرح وظايف كارشناسان دفتر امور بانوان و خانواده

شرح وظايف كارشناسان دفتر امور بانوان و خانواده:

1: كارگروه تخصصي زنان و خانواده استان:

·         ابلاغ سياست­ها و خط مش فعاليت­ها، بخشنامه­ها و دستورالعمل­هاي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و دفتر امور زنان و خانواده وزارت كشور و پيشگيري و نظارت براي اجراي آنها

·         بررسي و تلفيق برنامه­هاي بلندمدت و ميان مدت و كوتاه مرتبط با امور بانوان و خانواده در چهار چوب برنامه­هاي توسعه كشور

·         نظارت و ارزيابي بر عملكرد دفاتر امور بانوان و خانواده فرمانداري­ها و تطبيق فعاليت آنان، برنامه هاي حوزه زنان و خانواده استان

·         تدوين اولويتهاي پژوهشي مرتبط با امور بانوان و خانواده و ارائه پيشنهاد به دبيرخانه شوراي آموزش و پرورش استان

·         شناسايي مسائل، مشكلات و نيازهاي بانوان و خانواده استان در كليه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي ،آموزشي و بهداشتي و بررسي و راهكار و ارائه پيشنهادهاي مناسب در زمينه هماهنگي جهت فراهم نمودن زمينه­هاي لازم در رفع مشكلات بانوان و خانواده

·         ارزيابي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي مرتبط با امور بانوان و خانواده استان

·         برنامه ريزي براي تقويت مشاركت همه جانبه بانوان و خانواده در استان

·         ايجاد هماهنگي در سياستهاي و خط مشي ها ي اجرايي جهت پيشبرد اهداف مرتبط با امور بانوان و خانواده استان

·         مصوب شدن طرحهاي فرهنگي و اجتماعي در كارگروه تخصصي و ارسال به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان جهت تصويب نهايي و تخصيص اعتبار لازم

·         تعامل با سازمان­هاي مردم­نهاد در حوزه زنان و خانواده به منظور افزايش مشاركت عمومي زنان

 

2: كميته تخصصي پيشگيري از آسيب­هاي اجتماعي:

·         جمع­آوري آمار و بانك اطلاعاتي در حوزه آسيب­هاي اجتماعي از دستگاه­هاي اجرايي مرتبط (دفتر امور اجتماعي و سازمان­هاي مردم نهاد، فرماندهي نيروي انتظامي، اداره كل بهزيستي، دادگستري، دانشگاه بيرجند و ...)

·         بررسي مسائل اجتماعي و ارائه پيشنهادات و راهكارهاي لازم به مراجع مسئول به منظور افزايش ضريب سلامت رواني و اجتماعي آحاد و اقشار جامعه

·         بررسي راه هاي پيشگيري و كاهش آسيب­هاي اجتماعي و پژوهش در زمينه پديده­ها و آسيب­هاي اجتماعي در جامعه

·         همكاري با دستگاه­ها و سازمانها به منظور بالا بردن سطح آگاهي و مهارت هاي اجتماعي و پژوهش در زمينه پديده­ها و آسيب­هاي اجتماعي در جامعه

·         همكاري با دستگاه­ها و سازمان­ها به منظور بالا بردن سطح آگاهي و مهارتهاي اجتماعي در راستاي حفظ جامعه ار انحرافات و ناهنجاريهاي اجتماعي

·         ارائه طرح­هاي پژوهشي و اجرايي با همكاري صاحب نظران و اساتيد و كارشناسان و فرمانداري­ها در حوزه آسيب­هاي اجتماعي

·         دستيابي به آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه اجتماعي با همكاري دستگاه­هاي ذيربط و تحليل آن به منظور ارائه گزارش­هاي لازم به مبادي ذيربط

·         اقدام در جهت تهيه دستور جلسات كميته تخصصي آسييب­هاي اجتماعي و برگزاري مستمر و منظم جلسات و پيگيري روند اجرايي مصوبات

 

3: ارتقاي سطح سلامت ، بهداشت و ورزش:

·         شناسايي مؤلفه­هاي اثرگذار در ارتقاي سطح سلامت و بهداشت

·         تغيير نگرش باورهاي نادرست بهداشتي و ترويج سبك زندگي ايراني و اسلامي

·         بررسي زمينه­هاي ارتقاء نشاط اجتماعي و ارتقاء بهداشت جسماني، رواني

·         تهيه و تدوين طرح و برنامه­ با هدف ارتقاي سطح سلامت، بهداشت و ورزش

·         احصاء و اولويت­بندي و بررسي موضوعات مربوط به سلامت خانواده

·        مديريت دانش و ارتقاي سطح آموزش در حوزه سلامت و ورزش زنان و خانواده

·        آموزش رفتارهاي حافظ سلامت، بهداشت و ارتقاي نشاط اجتماعي

·        اجراي طرح غربالگري با هدف پيشگيري از سرطان­هاي شايع زنان

·        اجراي طرح ارتقاء وضعيت سلامت زنان و خانواده در سراسر استان

·        برنامه­ريزي در جهت غني نمودن اوقات فراغت

·        ايجاد هماهنگي و سازماندهي ميان فعاليت­هاي و اقدامات بخش­هاي دولتي و غير دولتي در زمينه سلامت خانواده 

 

4: كميته تخصصي اشتغال:

·         آمار و بانك اطلاعاتي در حوزه اشتغال و كار آفريني ، بانوان فارغ التحصيل؛ زنان شاغل، تعاوني­هاي زنان مشاغل خانگي، صندوقهاي خرد زنان، كارگاه­هاي توليدي ، بانوان كار آفرين و...    

·         تعامل، حمايت، فعال­سازي و توسعه توانمنديهاي سازمان­هاي غير دولتي به منظور به كارگيري ظرفيتها و توانمنديهاي آنان

·         بهره­گيري از ظرفيت­هاي استان جهت در ايجاد اشتغال

·         بسترسازي براي افزايش حضور بانوان در عرصه­هاي اجتماعي، اقتصادي

·         رصد وضعيت زنان و خانواده در توسعه اقتصادي

·         توسعه و تجهيز تعاوني­هاي زنان، توسعه اشتغال خانگي، گسترش صنايع دستي ، توانمندسازي زنان روستايي و عشاير ، برگزاري كارگاه­هاي كارآفريني و اشتغال

 

5: كميته تخصصي عفاف و حجاب:

·         مكاتبات و بخشنامه­ها و دستورالعمل­هاي ارسالي از وزارت كشور و شوراي عفاف وحجاب وستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان

·         بررسي ميزان اثرگذاري نهادها و دستگاه­هاي متولي تبليغ و ترويج آموزه­هاي ديني

·         تهيه و تدوين طرح و برنامه­هاي فرهنگي و آموزشي در زمنيه تقويت آموزه­هاي ديني و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

·         نيازسنجي آموزش، پيش­بيني و طراحي آموزش­هاي مورد نياز در فرايند گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

·         برگزاري همايش، نشست، كارگاه آموزشي، نمايشگاه عفاف و حجاب و مسابقه كتابخواني

 

6: سازمانهاي مردم نهاد حوزه زنان وخانواده:

·         شناسايي، ساماندهي و تكميل بانك اطلاعات سازمانهاي مردم نهاد زنان و خانواده به منظور تقويت ارتباط و همكاري هاي بين سازماني

·         برنامه ريزي به منظور توانمند سازي سازمانهاي مردم نهاد و تبيين نقش و جايگاه آنها در جامعه و فراهم آوردن زمينه فعاليت هاي قانوني آنها ازطريق برگزاري نشست و كارگاههاي آموزشي

·         نظارت بر فعاليت سازمانهاي مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده و اجراي برنامه هاي فرهنگي

·         بررسي و مطالعه راهكارهاي تشويق و ارتقاء كيفي سازمانهاي مردم نهاد از طريق بسترسازي اجتماعي 

·         تدوين برنامه وطرح هاي فرهنگي اجتماعي به منظور ارتقاء و بهره گيري از تجارب سازمانهاي مردم نهاد موفق در قالب تفاهم نامه هاي مشترك

·         هماهنگي وهمكاري با فرمانداري هاي سراسر استان در راستاي اهداف توسعه و افزايش مشاركت هاي اجتماعي در قالب تشكيل سازمانهاي مردم نهاد در سطح استان

·         شناسايي سازمانهاي مردم نهاد فعال و توانمند و به روز رساني بانك اطلاعاتي سازمانهاي مردم نهاد

 

7: كميته بانوان و خانواده شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان:

·         آمار و اطلاعات مربوط به زنان معتاد، زنان بدسرپرست و .....

·         هماهنگي و جلب مشاركت هاي مردمي با بهره گيري از كليه ظرفيت­هاي موجود براي پيشگيري از اعتياد

·         گردآوري اطلاعات، آمار و منابع مربوط به اعتياد و شناسايي آسيب­هاي موجود در شيوه­هاي مبارزه با مواد مخدر، روانگردانها

·         ارائه ساز و كارهاي مبارزه با اعتياد و همكاري و هماهنگي با دستگاه­هاي ذيربط از طريق ارتقاي سطح آگاهي افراد و اجراي طرح­هاي فرهنگي و اجتماعي

·         اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابل با تهديدات و آسيب­هاي مواد مخدر و روان گردان با آموزش كارگاهي، مشاوره و راهنمايي

·         اتخاذ تدابير و برنامه­ هاي لازم براي توسعه خدمات پيشگيري از اعتياد در كانونهاي هدف بانوان ،خانواده؛ محيط­هاي آموزشي (مدارس، دانشگاهها) محيط­هاي كاري و محلات

·         بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحها و برنامه­هاي فرهنگي و پيشگيري از اعتياد در ابعاد مختلف

 

8: VPN( سامانه جامع آماري اطلاعات وزارت كشور):

·         گزارش هاي كامل در حوزه زنان و خانواده استانداري وفرمانداريهاي استان

·         تدوين و تعيين شاخص هاي توسعه اي، مسائل و آسيب هاي اجتماعي زنان بمنظور بهره مندي دربرنامه ريزي ها

·         گردآوري گزارش ها، طرح هاي فرهنگي اجتماعي ،صورتجلسات و ارائه آن در VPN  

·         دريافت برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي از گروههاي كاري و كميته تخصصي زير مجموعه كارگروه زنان و خانواده

·         وارد شدن به سامانه جامع آماري اطلاعات وزارت كشور و ثبت عملكرد دفتر بانوان در سامانه

·         ثبت عملكرد دفتر بانوان در سامانه جامع آماري اطلاعات وزارت كشور

 

9: مديريت سايت و اطلاع­رساني در حوزه زنان و خانواده:

·         اطلاع­رساني و ارتباط با جامعه و افكارسنجي در حوزه زنان و خانواده

·         ارائه اخبار و گزارشات خبري و ارائه به مراجع تصميم­ساز در حوزه زنان و خانواده

·         تكميل و به ­روزرساني بانك اطلاعاتي زنان (نخبگان، صاحبنظران، توانمندان و معرفي قابليت­ها و توانمندي­هاي آنان)

·         ايجاد سايت اينترنتي به منظور اطلاع­رساني و افزايش ارتباط با سازمان­ها و اقشار مختلف جامعه

·         مستندسازي اخبار و اطلاع و به روزرساني سايت

·         تدوين و تعيين شاخص­هاي توسعه­اي، مسائل و آسيبهاي اجتماعي زنان به منظور بهره­مندي در برنامه­ريزي­ها

·         مشاركت در ساماندهي نحوه استخراج و ارائه آمار در حوزه زنان و خانواده

·         بررسي، مطالعه و تبيين مسائل و چالش­هاي حوزه زنان و خانواده و ارائه راهكارهاي مناسب

 

 

تاریخ به روز رسانی: 2017/07/06
تعداد بازدید: 4722
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal