۱۳۹۸ يکشنبه ۵ خرداد
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور بانوان و خانواده دفتر بانوان و خانواده
صفحه اصلی
1397/01/20 اقدامات شاخص معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده در سال 96
اقدامات شاخص معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده در سال 96
هم افزايي دستگاه هاي دولتي براي بهبود وضعيت زنان و خانواده

- گزارش وضعيت انتصابات مديران زن در دستگاه‌هاي اجرايي در هيأت دولت پيرو مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر تخصيص 30 درصدي پست‌هاي مديريتي به زنان

- پيگيري و رصد اجراي دستور رئيس جمهوري در مورد به كارگيري توان زنان در سطوح مديريتي

- تبادل تفاهمنامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نهضت سوادآموزي با مفاد اجرايي براي ارتقاي وضعيت زنان

- برگزاري نشست توجيهي و آموزشي تدوين شاخص هاي عدالت جنسيتي در سطح ملي؛ موضوع ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه

- تفاهم همكاري با سازمان بسيج سازندگي و سازمان زندان ها در حمايت از حرفه آموزي و ايجاد اشتغال پايدار خانواده هاي زندانيان

- نشست هاي تخصصي با وزيران بهداشت، آموزش و پرورش، اطلاعات، معاونت علمي و فناوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دهياران زن، گروه هاي مطالعات زنان، مشاوران وزيران و دستگاه هاي اجرايي، مديران كل استانداران در امور زنان و خانواده

- پيگيري تصويب آيين نامه اجرايي ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه از مراجع ذيربط و تشكيل كارگروه اجراي مفاد آيين نامه

- مبادله موافقتنامه با 31 استان براي اجراي مرحله دوم طرح ملي تاب آوري اجتماعي براي حدود 620 نفر از نمايندگان تشكل هاي اجتماعي بومي كشور به عنوان تسهيلگر محلي و آموزشگر و حدود 13660 نفر از اعضاي جوامع محلي (452محله) با تأكيد بر مناطق حاشيه نشين و آسيب پذير و افراد در معرض آسيب در استان ها

- تدوين مجموعه برنامه هاي دستگاهي، مفاد ماده 102 برنامه ششم توسعه جهت ارائه به دولت و مجلس شوراي اسلامي

- نشست ملي ترويج نقش ارتباطات و فناوري اطلاعات در توان افزايي زنان با مشاركت وزارت ارتباطات، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوري و مركز ملي فضاي مجازي

- انجام 20 سفر استاني به كردستان، فارس، خراسان رضوي، قم، اصفهان، سيستان و بلوچستان، تهران (ورامين، قرچك، اسلامشهر، ملارد و شهر ري)، مازندران، خراسان شمالي، خراسان رضوي، بوشهر، يزد، شيراز، گلستان و آذربايجان غربي



اقدامات براي حمايت از حقوق زنان و خانواده

- نهايي شدن تدوين مباني فقهي ممنوعيت خشونت عليه زنان به عنوان پيوست لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت

- هماهنگي و تشكيل جلسات متعدد با قوه قضائيه و كارشناسان مربوطه به نهايي شدن لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت

- نهايي شدن شناسايي خلأ هاي پيش روي پيشگيري از ازدواج زودهنگام زير سنين قانوني مندرج در ماده 1041 قانون مدني

- نهايي شدن شناسايي چالش هاي پيش روي افتتاح حساب از ناحيه مادران براي فرزندان صغير و برداشت از آن

- روي انجام اعمال جراحي زنان متأهل با رضايت شوهر

- نهايي شدن شناسايي نارسايي‌هاي لايحه تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي

- نهايي شدن شناسايي چالش هاي تنقيحي بند «ت» ماده 80، ماده 101، بند «خ» ماده 102 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ارائه به معاونت حقوقي رئيس جمهوري

- پيگيري تصويب لوايح تدوين شده در كميسيون‌هاي دولت و تدوين لوايح و پيشنهادهاي مورد نياز

- پيگيري و لحاظ موضوعات جنسيتي در اسناد و لوايح مراكز تصميم گيري و تصميم سازي اعم از كميسيون هاي دولت و ساير مراجع مانند سهم زنان عشاير و روستايي در آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار، حضور زنان در استاديوم هاي ورزشي، تقسيم كار ملي، كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي و ...

- اجراي طرح محاسبه ارزش كار خانگي زنان بر اساس توليد ناخالص ملي با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه

- نهايي شدن تهيه مباني حقوقي، روان شناسي- جامعه شناختي و فقهي ممنوعيت جواز ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

- تدوين لايحه حذف تبصره ماده 26 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست

- حمايت از اورژانس اجتماعي 123 از طريق بازديد‌هاي استاني وقدرداني از كارشناسان و مددكاران




اقدامات آموزشي براي ارتقاي وضعيت زنان و خانواده

- امضاي تفاهمنامه با مركز آموزش مديريت دولتي براي آموزش ارتقاي وضعيت زنان شاغل به سطوح مديريتي

- امضاي موافقتنامه با نهضت سواد آموزي با موضوع حمايت از توسعه سواد آموزي زنان و دختران روستايي و عشايري

- اجراي طرح ملي ترويج فرهنگ توليد و مصرف محصولات سالم و استاندارد با تأكيد بر توانمندسازي جوامع محلي، از طريق برگزاري كارگاه آموزشي براي 990 نفر از زنان روستايي، تسهيلگران كشاورزي، زنان عضو سازمان‌هاي مردم نهاد و كارآفرينان حوزه كشاورزي

- آموزش و ارائه خدمات مشاوره تخصصي توسط كارشناسان خبره حداقل به ميزان 3840 نفر ساعت به شركت كنندگان در كارگاه‌هاي آموزشي و ارائه خدمات مشاوره تخصصي و نظارت فرآيندي براي 600 زن توليد كننده و كارآفرين در حوزه كشاورزي توسط كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي

- اجراي طرح ملي توان افزايي و ارتقاي تاب آوري اجتماعي زنان و خانواده ها از طريق توان افزايي 784 نفر از اعضاي تشكل‌هاي اجتماع محور به عنوان تسهيلگر و آموزشگر محلي در حوزه تاب‌آوري اجتماعي و افزايش تاب آوري اجتماعي 39هزارو934 نفر از اعضاي خانواده ها در مقابل آسيب هاي اجتماعي، تعارضات خانوادگي و توسعه مشاركت آنان در امور شهري، ارتقاي فرهنگ شهرنشيني و كنترل آسيب ها و مديريت

امور محلي

- حمايت از پوشش تحصيلي 3466 نفر از دختران محروم و نيازمند بازمانده از تحصيل در پايه‌هاي اول تا ششم دبستان در 10 استان كشور

- ارائه آموزش حقوق و مسئوليت هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي به 49هزارو152 نفر از دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوم، اولياي دانش آموزان و مربيان مدارس در همه استان‌هاي كشور

- حمايت از سوادآموزي 3000 نفر از زنان و دختران روستايي و عشايري در 9 استان كشور

- طراحي و آغاز گفت وگوي بين نسلي ميان نسل انقلاب و متولدان دهه هاي 70 و 80 به منظور تدوين و ارائه الگوي گفت وگوي بين نسلي

انجام تكاليف بندهاي قانوني مربوط به زنان و خانواده در مجموعه قوانين

- تقسيم كار ملي سياست هاي كلي خانواده ابلاغي رهبر معظم انقلاب پيرو ابلاغ معاون اول محترم رئيس جمهوري، دريافت برنامه هاي پيشنهادي دستگاه ها و آماده سازي جهت طرح و تصويب در ستاد ملي زن و خانواده

- تشكيل كارگروه ملي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و تدوين برنامه هاي دستگاهي براساس بند ت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه براي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار مبتني بر 5محور سلامت، توانمندي‌هاي فرهنگي، ‌اجتماعي، مساعدت و حمايت هاي اجتماعي و مسكن، مسائل حقوقي، اشتغال و كار آفريني و تهيه برنامه و اقدام و عمل 5 ساله طرح توانمندسازي و ارائه به كميسيون امور اجتماعي دولت

- اجرايي سازي ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه در حوزه خانواده و جمعيت و دريافت برنامه هاي دستگاه ها و تشكيل كميته ها جهت تحقق مفاد برنامه

- تهيه پيش نويس آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه ششم با دو رهيافت دستيابي به بازآرايي ساختار حوزه زنان و خانواده در سطوح دستگاه هاي اجرايي و ملي و رصد و پايش برنامه‌ها بر مبناي شاخص هاي كلان و عملكردي حوزه زنان و خانواده با همكاري سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري

و استخدامي كشور

- اجراي تعهدات پيش بيني شده در تقسيم كار ملي شوراي اجتماعي كشور در حوزه هاي تعيين‌شده براي معاونت

- حمايت و بهره مندي از ظرفيت مردم سازمان هاي غيردولتي و بخش خصوصي براي بهبود وضعيت زنان و خانواده

- نشست هاي تخصصي يا تعاملي با بانوان اصولگرا و اصلاح طلب، نمايندگان سازمان هاي غيردولتي و مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده

- حمايت از اجراي 23 طرح توسط سازمان‌هاي مردم نهاد شامل 18 طرح در حوزه اقتصاد و معيشت

- طرح ارتقاي سلامت، 3 طرح پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و 1 طرح در توسعه توانايي‌هاي سازمان هاي مردم نهاد كه علاوه بربُعد حمايتي منجر به آموزش 2985 نفر، مشاوره فردي و گروهي به 1500 نفر، حرفه‌آموزي و فراهم كردن 540 فرصت شغلي از طريق مشاغل خانگي و مدل كارگاهي و اطلاع رساني

- حمايت از اجراي 19 طرح پيشنهادي از سوي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه هاي اقتصاد و معيشت، تحكيم بنيان خانواده، ارتقاي سلامت، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و ... با آموزش8545 نفر در مجموع 871هزارو850 نفر ساعت، مشاوره فردي و گروهي به 3880 نفر و ايجاد اشتغال براي 95 نفر

- معرفي طرح «گفت وگوي ملي خانواده» در 10 استان در نشست معاون رئيس جمهوري با احزاب و دعوت از آنها براي حمايت از اين طرح در مجموعه فعاليت هاي تشكيلاتي

- تفاهمنامه همكاري با بانك قرض الحسنه صندوق مهر ايران براي اعطاي وام به 33 هزار زن سرپرست خانوار و اجراي آن

- تفاهم با ستاد ديه كشور براي آزادسازي زنان زنداني جرايم غيرعمد از طريق اعلام پويش ارمغان 2 و دعوت مردم به واريز كمك هاي خود به حساب آن ستاد

- تدوين سند ارتقاي وضعيت زنان و خانواده در 31 استان كشور با بهره گيري از ظرفيت هاي علمي- تخصصي استان ها و مشاركت جامعه مدني و بخش‌خصوصي

- برنامه ريزي براي حمايت از لباس سنتي زنان اقوام ايراني با همكاري بخش خصوصي



اقدامات بين المللي

- نشست كميته راهبري برنامه مشترك ايران و ژاپن درطرح گفت وگو با خط مشي پيرامون توانمندسازي زنان ايران و ژاپن

- تهيه و امضاي تفاهمنامه همكاري با وزارت زنان و كودكان جمهوري هند

- تهيه برنامه اجرايي تفاهمنامه مشترك با سوئد

- نشست تخصصي بين المللي نقش زنان و خانواده در ايجاد صلح و مقابله با تخريب محيط‌زيست

- نشست تخصصي بين المللي كودك و صلح

- شركت معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده در اجلاس رهبران سياسي زن جهان در ايسلند، ملاقات با رئيس جمهوري كشورهاي ايسلند، استوني، كرواسي، نخست وزير و وزير خارجه ايسلند

- شركت نماينده ايران در كنفرانس منطقه اي زنان و آينده اشتغال در بانكوك

- شركت نماينده ايران در اجلاس عالي رتبه پيش‌نشست شصت و دومين كميسيون مقام زن در بانكوك

- راه اندازي بخش انگليسي سايت معاونت رئيس‌جمهوري در امور زنان و خانواده

- ملاقات هاي دوجانبه معاون رئيس جمهوري با مقامات خارجي و بين المللي از جمله معاون دبيركل سازمان ملل و مدير اجرايي اسكاپ، دبيركل اتحاديه همكاري هاي منطقه اي حاشيه اقيانوس هند، رئيس كميته روابط خارجي اتحاديه اروپا و سفيران كشورهاي مختلف.
تعداد بازدید: 25
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal