۱۳۹۸ يکشنبه ۵ خرداد
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور بانوان و خانواده دفتر بانوان و خانواده
صفحه اصلی
شرح وظايف كارشناسان دفتر امور بانوان و خانواده

شرح وظايف كارشناسان دفتر امور بانوان و خانواده:

1: كارگروه تخصصي زنان و خانواده استان:

·         ابلاغ سياست­ها و خط مش فعاليت­ها، بخشنامه­ها و دستورالعمل­هاي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و دفتر امور زنان و خانواده وزارت كشور و پيشگيري و نظارت براي اجراي آنها

·         بررسي و تلفيق برنامه­هاي بلندمدت و ميان مدت و كوتاه مرتبط با امور بانوان و خانواده در چهار چوب برنامه­هاي توسعه كشور

·         نظارت و ارزيابي بر عملكرد دفاتر امور بانوان و خانواده فرمانداري­ها و تطبيق فعاليت آنان، برنامه هاي حوزه زنان و خانواده استان

·         تدوين اولويتهاي پژوهشي مرتبط با امور بانوان و خانواده و ارائه پيشنهاد به دبيرخانه شوراي آموزش و پرورش استان

·         شناسايي مسائل، مشكلات و نيازهاي بانوان و خانواده استان در كليه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي ،آموزشي و بهداشتي و بررسي و راهكار و ارائه پيشنهادهاي مناسب در زمينه هماهنگي جهت فراهم نمودن زمينه­هاي لازم در رفع مشكلات بانوان و خانواده

·         ارزيابي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي مرتبط با امور بانوان و خانواده استان

·         برنامه ريزي براي تقويت مشاركت همه جانبه بانوان و خانواده در استان

·         ايجاد هماهنگي در سياستهاي و خط مشي ها ي اجرايي جهت پيشبرد اهداف مرتبط با امور بانوان و خانواده استان

·         مصوب شدن طرحهاي فرهنگي و اجتماعي در كارگروه تخصصي و ارسال به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان جهت تصويب نهايي و تخصيص اعتبار لازم

·         تعامل با سازمان­هاي مردم­نهاد در حوزه زنان و خانواده به منظور افزايش مشاركت عمومي زنان

 

2: كميته تخصصي پيشگيري از آسيب­هاي اجتماعي:

·         جمع­آوري آمار و بانك اطلاعاتي در حوزه آسيب­هاي اجتماعي از دستگاه­هاي اجرايي مرتبط (دفتر امور اجتماعي و سازمان­هاي مردم نهاد، فرماندهي نيروي انتظامي، اداره كل بهزيستي، دادگستري، دانشگاه بيرجند و ...)

·         بررسي مسائل اجتماعي و ارائه پيشنهادات و راهكارهاي لازم به مراجع مسئول به منظور افزايش ضريب سلامت رواني و اجتماعي آحاد و اقشار جامعه

·         بررسي راه هاي پيشگيري و كاهش آسيب­هاي اجتماعي و پژوهش در زمينه پديده­ها و آسيب­هاي اجتماعي در جامعه

·         همكاري با دستگاه­ها و سازمانها به منظور بالا بردن سطح آگاهي و مهارت هاي اجتماعي و پژوهش در زمينه پديده­ها و آسيب­هاي اجتماعي در جامعه

·         همكاري با دستگاه­ها و سازمان­ها به منظور بالا بردن سطح آگاهي و مهارتهاي اجتماعي در راستاي حفظ جامعه ار انحرافات و ناهنجاريهاي اجتماعي

·         ارائه طرح­هاي پژوهشي و اجرايي با همكاري صاحب نظران و اساتيد و كارشناسان و فرمانداري­ها در حوزه آسيب­هاي اجتماعي

·         دستيابي به آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه اجتماعي با همكاري دستگاه­هاي ذيربط و تحليل آن به منظور ارائه گزارش­هاي لازم به مبادي ذيربط

·         اقدام در جهت تهيه دستور جلسات كميته تخصصي آسييب­هاي اجتماعي و برگزاري مستمر و منظم جلسات و پيگيري روند اجرايي مصوبات

 

3: ارتقاي سطح سلامت ، بهداشت و ورزش:

·         شناسايي مؤلفه­هاي اثرگذار در ارتقاي سطح سلامت و بهداشت

·         تغيير نگرش باورهاي نادرست بهداشتي و ترويج سبك زندگي ايراني و اسلامي

·         بررسي زمينه­هاي ارتقاء نشاط اجتماعي و ارتقاء بهداشت جسماني، رواني

·         تهيه و تدوين طرح و برنامه­ با هدف ارتقاي سطح سلامت، بهداشت و ورزش

·         احصاء و اولويت­بندي و بررسي موضوعات مربوط به سلامت خانواده

·        مديريت دانش و ارتقاي سطح آموزش در حوزه سلامت و ورزش زنان و خانواده

·        آموزش رفتارهاي حافظ سلامت، بهداشت و ارتقاي نشاط اجتماعي

·        اجراي طرح غربالگري با هدف پيشگيري از سرطان­هاي شايع زنان

·        اجراي طرح ارتقاء وضعيت سلامت زنان و خانواده در سراسر استان

·        برنامه­ريزي در جهت غني نمودن اوقات فراغت

·        ايجاد هماهنگي و سازماندهي ميان فعاليت­هاي و اقدامات بخش­هاي دولتي و غير دولتي در زمينه سلامت خانواده 

 

4: كميته تخصصي اشتغال:

·         آمار و بانك اطلاعاتي در حوزه اشتغال و كار آفريني ، بانوان فارغ التحصيل؛ زنان شاغل، تعاوني­هاي زنان مشاغل خانگي، صندوقهاي خرد زنان، كارگاه­هاي توليدي ، بانوان كار آفرين و...    

·         تعامل، حمايت، فعال­سازي و توسعه توانمنديهاي سازمان­هاي غير دولتي به منظور به كارگيري ظرفيتها و توانمنديهاي آنان

·         بهره­گيري از ظرفيت­هاي استان جهت در ايجاد اشتغال

·         بسترسازي براي افزايش حضور بانوان در عرصه­هاي اجتماعي، اقتصادي

·         رصد وضعيت زنان و خانواده در توسعه اقتصادي

·         توسعه و تجهيز تعاوني­هاي زنان، توسعه اشتغال خانگي، گسترش صنايع دستي ، توانمندسازي زنان روستايي و عشاير ، برگزاري كارگاه­هاي كارآفريني و اشتغال

 

5: كميته تخصصي عفاف و حجاب:

·         مكاتبات و بخشنامه­ها و دستورالعمل­هاي ارسالي از وزارت كشور و شوراي عفاف وحجاب وستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان

·         بررسي ميزان اثرگذاري نهادها و دستگاه­هاي متولي تبليغ و ترويج آموزه­هاي ديني

·         تهيه و تدوين طرح و برنامه­هاي فرهنگي و آموزشي در زمنيه تقويت آموزه­هاي ديني و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

·         نيازسنجي آموزش، پيش­بيني و طراحي آموزش­هاي مورد نياز در فرايند گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

·         برگزاري همايش، نشست، كارگاه آموزشي، نمايشگاه عفاف و حجاب و مسابقه كتابخواني

 

6: سازمانهاي مردم نهاد حوزه زنان وخانواده:

·         شناسايي، ساماندهي و تكميل بانك اطلاعات سازمانهاي مردم نهاد زنان و خانواده به منظور تقويت ارتباط و همكاري هاي بين سازماني

·         برنامه ريزي به منظور توانمند سازي سازمانهاي مردم نهاد و تبيين نقش و جايگاه آنها در جامعه و فراهم آوردن زمينه فعاليت هاي قانوني آنها ازطريق برگزاري نشست و كارگاههاي آموزشي

·         نظارت بر فعاليت سازمانهاي مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده و اجراي برنامه هاي فرهنگي

·         بررسي و مطالعه راهكارهاي تشويق و ارتقاء كيفي سازمانهاي مردم نهاد از طريق بسترسازي اجتماعي 

·         تدوين برنامه وطرح هاي فرهنگي اجتماعي به منظور ارتقاء و بهره گيري از تجارب سازمانهاي مردم نهاد موفق در قالب تفاهم نامه هاي مشترك

·         هماهنگي وهمكاري با فرمانداري هاي سراسر استان در راستاي اهداف توسعه و افزايش مشاركت هاي اجتماعي در قالب تشكيل سازمانهاي مردم نهاد در سطح استان

·         شناسايي سازمانهاي مردم نهاد فعال و توانمند و به روز رساني بانك اطلاعاتي سازمانهاي مردم نهاد

 

7: كميته بانوان و خانواده شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان:

·         آمار و اطلاعات مربوط به زنان معتاد، زنان بدسرپرست و .....

·         هماهنگي و جلب مشاركت هاي مردمي با بهره گيري از كليه ظرفيت­هاي موجود براي پيشگيري از اعتياد

·         گردآوري اطلاعات، آمار و منابع مربوط به اعتياد و شناسايي آسيب­هاي موجود در شيوه­هاي مبارزه با مواد مخدر، روانگردانها

·         ارائه ساز و كارهاي مبارزه با اعتياد و همكاري و هماهنگي با دستگاه­هاي ذيربط از طريق ارتقاي سطح آگاهي افراد و اجراي طرح­هاي فرهنگي و اجتماعي

·         اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابل با تهديدات و آسيب­هاي مواد مخدر و روان گردان با آموزش كارگاهي، مشاوره و راهنمايي

·         اتخاذ تدابير و برنامه­ هاي لازم براي توسعه خدمات پيشگيري از اعتياد در كانونهاي هدف بانوان ،خانواده؛ محيط­هاي آموزشي (مدارس، دانشگاهها) محيط­هاي كاري و محلات

·         بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحها و برنامه­هاي فرهنگي و پيشگيري از اعتياد در ابعاد مختلف

 

8: VPN( سامانه جامع آماري اطلاعات وزارت كشور):

·         گزارش هاي كامل در حوزه زنان و خانواده استانداري وفرمانداريهاي استان

·         تدوين و تعيين شاخص هاي توسعه اي، مسائل و آسيب هاي اجتماعي زنان بمنظور بهره مندي دربرنامه ريزي ها

·         گردآوري گزارش ها، طرح هاي فرهنگي اجتماعي ،صورتجلسات و ارائه آن در VPN  

·         دريافت برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي از گروههاي كاري و كميته تخصصي زير مجموعه كارگروه زنان و خانواده

·         وارد شدن به سامانه جامع آماري اطلاعات وزارت كشور و ثبت عملكرد دفتر بانوان در سامانه

·         ثبت عملكرد دفتر بانوان در سامانه جامع آماري اطلاعات وزارت كشور

 

9: مديريت سايت و اطلاع­رساني در حوزه زنان و خانواده:

·         اطلاع­رساني و ارتباط با جامعه و افكارسنجي در حوزه زنان و خانواده

·         ارائه اخبار و گزارشات خبري و ارائه به مراجع تصميم­ساز در حوزه زنان و خانواده

·         تكميل و به ­روزرساني بانك اطلاعاتي زنان (نخبگان، صاحبنظران، توانمندان و معرفي قابليت­ها و توانمندي­هاي آنان)

·         ايجاد سايت اينترنتي به منظور اطلاع­رساني و افزايش ارتباط با سازمان­ها و اقشار مختلف جامعه

·         مستندسازي اخبار و اطلاع و به روزرساني سايت

·         تدوين و تعيين شاخص­هاي توسعه­اي، مسائل و آسيبهاي اجتماعي زنان به منظور بهره­مندي در برنامه­ريزي­ها

·         مشاركت در ساماندهي نحوه استخراج و ارائه آمار در حوزه زنان و خانواده

·         بررسي، مطالعه و تبيين مسائل و چالش­هاي حوزه زنان و خانواده و ارائه راهكارهاي مناسب

 

 

تاریخ به روز رسانی: 2017/07/06
تعداد بازدید: 3473
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal