۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور بانوان و خانواده دفتر بانوان و خانواده
صفحه اصلی
1397/01/20 اقدامات شاخص معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده در سال 96
اقدامات شاخص معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده در سال 96
هم افزايي دستگاه هاي دولتي براي بهبود وضعيت زنان و خانواده

- گزارش وضعيت انتصابات مديران زن در دستگاه‌هاي اجرايي در هيأت دولت پيرو مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر تخصيص 30 درصدي پست‌هاي مديريتي به زنان

- پيگيري و رصد اجراي دستور رئيس جمهوري در مورد به كارگيري توان زنان در سطوح مديريتي

- تبادل تفاهمنامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نهضت سوادآموزي با مفاد اجرايي براي ارتقاي وضعيت زنان

- برگزاري نشست توجيهي و آموزشي تدوين شاخص هاي عدالت جنسيتي در سطح ملي؛ موضوع ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه

- تفاهم همكاري با سازمان بسيج سازندگي و سازمان زندان ها در حمايت از حرفه آموزي و ايجاد اشتغال پايدار خانواده هاي زندانيان

- نشست هاي تخصصي با وزيران بهداشت، آموزش و پرورش، اطلاعات، معاونت علمي و فناوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دهياران زن، گروه هاي مطالعات زنان، مشاوران وزيران و دستگاه هاي اجرايي، مديران كل استانداران در امور زنان و خانواده

- پيگيري تصويب آيين نامه اجرايي ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه از مراجع ذيربط و تشكيل كارگروه اجراي مفاد آيين نامه

- مبادله موافقتنامه با 31 استان براي اجراي مرحله دوم طرح ملي تاب آوري اجتماعي براي حدود 620 نفر از نمايندگان تشكل هاي اجتماعي بومي كشور به عنوان تسهيلگر محلي و آموزشگر و حدود 13660 نفر از اعضاي جوامع محلي (452محله) با تأكيد بر مناطق حاشيه نشين و آسيب پذير و افراد در معرض آسيب در استان ها

- تدوين مجموعه برنامه هاي دستگاهي، مفاد ماده 102 برنامه ششم توسعه جهت ارائه به دولت و مجلس شوراي اسلامي

- نشست ملي ترويج نقش ارتباطات و فناوري اطلاعات در توان افزايي زنان با مشاركت وزارت ارتباطات، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوري و مركز ملي فضاي مجازي

- انجام 20 سفر استاني به كردستان، فارس، خراسان رضوي، قم، اصفهان، سيستان و بلوچستان، تهران (ورامين، قرچك، اسلامشهر، ملارد و شهر ري)، مازندران، خراسان شمالي، خراسان رضوي، بوشهر، يزد، شيراز، گلستان و آذربايجان غربياقدامات براي حمايت از حقوق زنان و خانواده

- نهايي شدن تدوين مباني فقهي ممنوعيت خشونت عليه زنان به عنوان پيوست لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت

- هماهنگي و تشكيل جلسات متعدد با قوه قضائيه و كارشناسان مربوطه به نهايي شدن لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت

- نهايي شدن شناسايي خلأ هاي پيش روي پيشگيري از ازدواج زودهنگام زير سنين قانوني مندرج در ماده 1041 قانون مدني

- نهايي شدن شناسايي چالش هاي پيش روي افتتاح حساب از ناحيه مادران براي فرزندان صغير و برداشت از آن

- روي انجام اعمال جراحي زنان متأهل با رضايت شوهر

- نهايي شدن شناسايي نارسايي‌هاي لايحه تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي

- نهايي شدن شناسايي چالش هاي تنقيحي بند «ت» ماده 80، ماده 101، بند «خ» ماده 102 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ارائه به معاونت حقوقي رئيس جمهوري

- پيگيري تصويب لوايح تدوين شده در كميسيون‌هاي دولت و تدوين لوايح و پيشنهادهاي مورد نياز

- پيگيري و لحاظ موضوعات جنسيتي در اسناد و لوايح مراكز تصميم گيري و تصميم سازي اعم از كميسيون هاي دولت و ساير مراجع مانند سهم زنان عشاير و روستايي در آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار، حضور زنان در استاديوم هاي ورزشي، تقسيم كار ملي، كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي و ...

- اجراي طرح محاسبه ارزش كار خانگي زنان بر اساس توليد ناخالص ملي با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه

- نهايي شدن تهيه مباني حقوقي، روان شناسي- جامعه شناختي و فقهي ممنوعيت جواز ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

- تدوين لايحه حذف تبصره ماده 26 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست

- حمايت از اورژانس اجتماعي 123 از طريق بازديد‌هاي استاني وقدرداني از كارشناسان و مددكاران
اقدامات آموزشي براي ارتقاي وضعيت زنان و خانواده

- امضاي تفاهمنامه با مركز آموزش مديريت دولتي براي آموزش ارتقاي وضعيت زنان شاغل به سطوح مديريتي

- امضاي موافقتنامه با نهضت سواد آموزي با موضوع حمايت از توسعه سواد آموزي زنان و دختران روستايي و عشايري

- اجراي طرح ملي ترويج فرهنگ توليد و مصرف محصولات سالم و استاندارد با تأكيد بر توانمندسازي جوامع محلي، از طريق برگزاري كارگاه آموزشي براي 990 نفر از زنان روستايي، تسهيلگران كشاورزي، زنان عضو سازمان‌هاي مردم نهاد و كارآفرينان حوزه كشاورزي

- آموزش و ارائه خدمات مشاوره تخصصي توسط كارشناسان خبره حداقل به ميزان 3840 نفر ساعت به شركت كنندگان در كارگاه‌هاي آموزشي و ارائه خدمات مشاوره تخصصي و نظارت فرآيندي براي 600 زن توليد كننده و كارآفرين در حوزه كشاورزي توسط كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي

- اجراي طرح ملي توان افزايي و ارتقاي تاب آوري اجتماعي زنان و خانواده ها از طريق توان افزايي 784 نفر از اعضاي تشكل‌هاي اجتماع محور به عنوان تسهيلگر و آموزشگر محلي در حوزه تاب‌آوري اجتماعي و افزايش تاب آوري اجتماعي 39هزارو934 نفر از اعضاي خانواده ها در مقابل آسيب هاي اجتماعي، تعارضات خانوادگي و توسعه مشاركت آنان در امور شهري، ارتقاي فرهنگ شهرنشيني و كنترل آسيب ها و مديريت

امور محلي

- حمايت از پوشش تحصيلي 3466 نفر از دختران محروم و نيازمند بازمانده از تحصيل در پايه‌هاي اول تا ششم دبستان در 10 استان كشور

- ارائه آموزش حقوق و مسئوليت هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي به 49هزارو152 نفر از دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوم، اولياي دانش آموزان و مربيان مدارس در همه استان‌هاي كشور

- حمايت از سوادآموزي 3000 نفر از زنان و دختران روستايي و عشايري در 9 استان كشور

- طراحي و آغاز گفت وگوي بين نسلي ميان نسل انقلاب و متولدان دهه هاي 70 و 80 به منظور تدوين و ارائه الگوي گفت وگوي بين نسلي

انجام تكاليف بندهاي قانوني مربوط به زنان و خانواده در مجموعه قوانين

- تقسيم كار ملي سياست هاي كلي خانواده ابلاغي رهبر معظم انقلاب پيرو ابلاغ معاون اول محترم رئيس جمهوري، دريافت برنامه هاي پيشنهادي دستگاه ها و آماده سازي جهت طرح و تصويب در ستاد ملي زن و خانواده

- تشكيل كارگروه ملي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و تدوين برنامه هاي دستگاهي براساس بند ت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه براي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار مبتني بر 5محور سلامت، توانمندي‌هاي فرهنگي، ‌اجتماعي، مساعدت و حمايت هاي اجتماعي و مسكن، مسائل حقوقي، اشتغال و كار آفريني و تهيه برنامه و اقدام و عمل 5 ساله طرح توانمندسازي و ارائه به كميسيون امور اجتماعي دولت

- اجرايي سازي ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه در حوزه خانواده و جمعيت و دريافت برنامه هاي دستگاه ها و تشكيل كميته ها جهت تحقق مفاد برنامه

- تهيه پيش نويس آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه ششم با دو رهيافت دستيابي به بازآرايي ساختار حوزه زنان و خانواده در سطوح دستگاه هاي اجرايي و ملي و رصد و پايش برنامه‌ها بر مبناي شاخص هاي كلان و عملكردي حوزه زنان و خانواده با همكاري سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري

و استخدامي كشور

- اجراي تعهدات پيش بيني شده در تقسيم كار ملي شوراي اجتماعي كشور در حوزه هاي تعيين‌شده براي معاونت

- حمايت و بهره مندي از ظرفيت مردم سازمان هاي غيردولتي و بخش خصوصي براي بهبود وضعيت زنان و خانواده

- نشست هاي تخصصي يا تعاملي با بانوان اصولگرا و اصلاح طلب، نمايندگان سازمان هاي غيردولتي و مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده

- حمايت از اجراي 23 طرح توسط سازمان‌هاي مردم نهاد شامل 18 طرح در حوزه اقتصاد و معيشت

- طرح ارتقاي سلامت، 3 طرح پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و 1 طرح در توسعه توانايي‌هاي سازمان هاي مردم نهاد كه علاوه بربُعد حمايتي منجر به آموزش 2985 نفر، مشاوره فردي و گروهي به 1500 نفر، حرفه‌آموزي و فراهم كردن 540 فرصت شغلي از طريق مشاغل خانگي و مدل كارگاهي و اطلاع رساني

- حمايت از اجراي 19 طرح پيشنهادي از سوي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه هاي اقتصاد و معيشت، تحكيم بنيان خانواده، ارتقاي سلامت، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و ... با آموزش8545 نفر در مجموع 871هزارو850 نفر ساعت، مشاوره فردي و گروهي به 3880 نفر و ايجاد اشتغال براي 95 نفر

- معرفي طرح «گفت وگوي ملي خانواده» در 10 استان در نشست معاون رئيس جمهوري با احزاب و دعوت از آنها براي حمايت از اين طرح در مجموعه فعاليت هاي تشكيلاتي

- تفاهمنامه همكاري با بانك قرض الحسنه صندوق مهر ايران براي اعطاي وام به 33 هزار زن سرپرست خانوار و اجراي آن

- تفاهم با ستاد ديه كشور براي آزادسازي زنان زنداني جرايم غيرعمد از طريق اعلام پويش ارمغان 2 و دعوت مردم به واريز كمك هاي خود به حساب آن ستاد

- تدوين سند ارتقاي وضعيت زنان و خانواده در 31 استان كشور با بهره گيري از ظرفيت هاي علمي- تخصصي استان ها و مشاركت جامعه مدني و بخش‌خصوصي

- برنامه ريزي براي حمايت از لباس سنتي زنان اقوام ايراني با همكاري بخش خصوصياقدامات بين المللي

- نشست كميته راهبري برنامه مشترك ايران و ژاپن درطرح گفت وگو با خط مشي پيرامون توانمندسازي زنان ايران و ژاپن

- تهيه و امضاي تفاهمنامه همكاري با وزارت زنان و كودكان جمهوري هند

- تهيه برنامه اجرايي تفاهمنامه مشترك با سوئد

- نشست تخصصي بين المللي نقش زنان و خانواده در ايجاد صلح و مقابله با تخريب محيط‌زيست

- نشست تخصصي بين المللي كودك و صلح

- شركت معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده در اجلاس رهبران سياسي زن جهان در ايسلند، ملاقات با رئيس جمهوري كشورهاي ايسلند، استوني، كرواسي، نخست وزير و وزير خارجه ايسلند

- شركت نماينده ايران در كنفرانس منطقه اي زنان و آينده اشتغال در بانكوك

- شركت نماينده ايران در اجلاس عالي رتبه پيش‌نشست شصت و دومين كميسيون مقام زن در بانكوك

- راه اندازي بخش انگليسي سايت معاونت رئيس‌جمهوري در امور زنان و خانواده

- ملاقات هاي دوجانبه معاون رئيس جمهوري با مقامات خارجي و بين المللي از جمله معاون دبيركل سازمان ملل و مدير اجرايي اسكاپ، دبيركل اتحاديه همكاري هاي منطقه اي حاشيه اقيانوس هند، رئيس كميته روابط خارجي اتحاديه اروپا و سفيران كشورهاي مختلف.
تعداد بازدید: 24
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal